Website Marketing – เพิ่ม Sale Conversion หลายเท่าตัว

พัฒนาเว็บไซต์ให้มีศักยภาพสนับสนุนแผนการขาย และการตลาดด้วยกลยุทธ์ Website Lead Generation

Brandroi - Brand Love SEO Solution > Website Marketing – เพิ่ม Sale Conversion หลายเท่าตัว

นานแค่ไหนแล้วที่คุณสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา แต่ไม่เคยรู้เลยว่าเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพนี้ช่วยสนับสนุนการขาย และการตลาดได้อย่างไร! ถึงเวลาหรือยังที่จะนำเว็บไซต์มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ

Website Marketing คืออะไร

เป็นส่วนหนึ่งของงาน Digital marketing แต่เป็นการลงลึกไปที่การพัฒนา Owned Media เชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ภายนอก เพื่อให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Social media – นำข้อมูลที่ได้จาก user มาสนับสนุนเว็บไซต์
 • Google Ads – ใช้ Landing page, Keyword ให้สนับสนุน Quality Score

Website marketing จึงเป็นบริการที่ช่วยให้สื่อหลักขององค์กร Owned media ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดทอนผลกระทบทางด้านการตลาดออนไลน์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่อภายนอก

กลยุทธ์ Website Marketing

กลยุทธ์การทำ website marketing

กลยุทธ์การทำ Website Marketing โดย Brandroi

1. วิเคราะห์เว็บไซต์

เว็บไซต์เป็น Owned media ที่ทำหน้าที่ครอบคลุมในระดับ Middle of Funnel (MOFU) ของ Digital marketing funnel ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมาย และเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้มุ่งหวังซึ่งมีโอกาสจะกลายเป็นผู้ซื้อสินค้าในที่สุด

2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย Search Engine

โดยหน้าที่หลักของ SEO จะอยู่ในระดับ Top of Funnel (TOFU) ของ Digital marketing funnel ซึ่งโดยหลักการแล้วจะทำหน้าที่สร้าง Brand awareness แต่ด้วยกลยุทธ์ของ Brandroi สามารถนำ SEO มาทำงานในระดับ Middle of Funnel (MOFU) เพื่อสนับสนุนให้เกิด Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพิ่มความโดดเด่นด้วยคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง

คอนเทนท์มีบทบาทตั้งแต่ Top of Funnel (TOFU) ไปจนถึง Bottom of Funnel (BOFU) การทำ Content Marketing จึงต้องมีความสัมพันธ์กับ Buying Stage ของกลุ่มเป้าหมาย

4. ผสานการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายด้วยโซเชียลมีเดีย

สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับ Interest ได้อย่างแม่นยำ การเชื่อมโยง Social engagement กับ Content marketing จึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยทำให้ Website ทำงานครอบคลุมถึงระดับ Bottom of Funnel (BOFU)

5. ผสานผลลัพธ์ SEM มาปรับปรุงคอนเทนท์

Search Engine Marketing เป็นการนำสื่อประเภท Performance media มาใช้เพื่อให้แบรนด์ได้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง และเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

คุณทราบหรือไม่การทำ Remarketing ที่มีประสิทธิผลสูงนั้น จะกำหนดเงื่อนไขได้อย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจนโดยอ้างอิงข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานเว็บไซต์

เชื่อมโยงสื่อด้วย Digital marketing funnel

ทุก ๆ กิจกรรมทางการตลาดจำเป็นต้องคล้อยตามกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย มีสื่อคอยเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมกับคอนเทนท์ ทำหน้าที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับ Product Life Cycle และมีเว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นสื่อในระดับ Middle of Funnel (MOFU)

Digital marketing funnel channels and tools

Digital marketing funnel channels and tools | Designed by www.coolerinsights.com

Top of Funnel (TOFU)

สื่อที่ทำหน้าที่สร้างการรับรู้เชิงกว้าง (Awareness) เน้นเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ให้มีโอกาสพบเจอสินค้าหรือบริการโดยไม่ได้คาดหวังกับยอดขายมากนัก โดยส่วนใหญ่แล้วนักการตลาดจะใช้สื่อในระดับ TOP กับสินค้าใหม่

Middle of Funnel (MOFU)

เว็บไซต์เป็นสื่อหลักในระดับ Middle เพื่อให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าและบริการ (Prospect) และแน่นอนว่าปัจจุบัน Social media ก็มีบทบาทกับการตัดสินใจในระดับนี้เช่นเดียวกัน สื่อในระดับนี้จะทำหน้าที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้มุ่งหวังเป็นสำคัญ และนำ Performance media ประเภท Pay-Per-Click มาเสริมด้วยกลยุทธ์ Remarketing

Bottom of Funnel (BOFU)

สื่อที่ใช้ในระดับ Bottom ต้องมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงตัวผูุ้มุ่งหวังได้ง่าย และรวดเร็วในระดับบุคคล (Personalized communication) เพื่อให้เกิดยอดขาย และติดตามดูแลลูกค้าให้เป็น Royalty customer หรือ Brand influencer

ประสิทธิผลของ Website Marketing

การวัดประสิทธิผลของงาน Website marketing ด้วย Google Console

ผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ส่งผลให้มี User, Impression และอันดับของเว็บปรับตัวดีขึ้น


website marketing - การวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วย conversion

ยอดขายออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บไซต์


การตรวจสอบยอดขายออนไลน์ conversion ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม

การเช็คยอด conversion ซึ่งเป็น Lead ที่เกิดจากลูกค้ากรอกแบบฟอร์มติดต่อใช้บริการ

ทีมงาน Brandroi ได้นำ Website มาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างยอดขายโดยทำงานร่วมกับสื่อต่าง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย (Digital Marketing Funnel) เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน

 • เพิ่มผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สนใจสินค้าของคุณ
 • เพิ่ม Brand awareness บน Search Engine
 • เพิ่ม Click-Through-Rate ให้เหนือคู่แข่งขัน
 • เพิ่มโอกาสติดหน้าแรกบน Google

งานทั้งหมดนี้ให้ BRANDROI ช่วยคุณ

SME ส่วนใหญ่ยังไม่มีทีมงานภายในบริษัทที่สามารถรับผิดชอบทุก ๆ งานตาม Framework เพื่อทำให้เว็บไซต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Brandroi ไม่ได้ต้องการจะวิจารณ์ในสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ เพียงแต่ต้องการให้คุณเห็นภาพว่า Website Lead Generation นั้นมีกระบวนการทำงานหลายอย่างที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกัน

ด้วยประสบการณ์ของ Brandroi ซึ่งได้ทำงานกับกลุ่มธุรกิจหลากหลาย จะช่วยพัฒนาให้เว็บไซต์ทำงานสนับสนุนแผนการตลาดได้อย่างมีผลลัพธ์ชัดเจน

 • พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก
 • การทำงานร่วมกันระหว่างสื่อ
 • คีย์เวิร์ดที่สนับสนุนให้เกิดยอดขาย
 • รูปแบบการเกิด Lead
 • พฤติกรรมของ Mobile user
 • บทความที่สนับสนุนให้เกิดยอดขาย

ผลลัพธ์ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนที่จะได้จาก Website Lead Generation โดยปรับเปลี่ยนไปตามแผนการตลาดของคุณ

ให้ BRANDROI ช่วยคุณ ก่อนที่คู่แข่งจะฉวยโอกาสไป

ปรึกษา BRANDROI วันนี้ โทร: 086-408-8597 ไลน์: oam.tianxin

Lavita
“ทีมงาน Brandroi มีความเชี่ยวชาญ ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น มี Traffic คนเข้าเว็บและยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น” คุณศรณ์พัฒน์ ภัทรหิรัญชัย Marketing Director, Nature Idea Co., Ltd

บริการของ Brandroi

ทำ SEO เสริมภาพลักษณ์องค์กร เพิ่มยอดขายออนไลน์ช่วยคุณแก้ปัญหา ผลลัพธ์การค้นหามีภาพลักษณ์ด้อยกว่าคู่แข่ง มีข้อร้องเรียนทำลายภาพลักษณ์แบรนด์ ทำ SEO เสริมผลลัพธ์การค้นหาบน Google ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน…เรียนรู้เพิ่มเติม

รับทำ WordPress websiteช่วยคุณแก้ปัญหา ทำเว็บไซต์มานาน มีเนื้อหาและสินค้าพร้อม มีคนเข้าเว็บไซต์ระดับหนึ่ง แต่เว็บไซต์ไม่สนับสนุนการขายและการตลาด…เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำ Website marketing เพิ่มยอดขายออนไลน์ช่วยคุณแก้ปัญหา ทำ Content Marketing ไปเยอะ แต่ยอดขายโตช้า…ทำอย่างไรให้ Content สามารถเชื่อมโยงกับการค้นหา และช่วยแก้ปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายได้

กลยุทธ์ทำ BRAND LOVE SEO คุณเอาไปทำได้จริง!

อัพเดทความรู้ กรณีศึกษาน่าสนใจ นำไปต่อยอดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของคุณได้

อยากเพิ่มประสิทธิภาพให้งานการตลาดออนไลน์ แต่ยังขาดความรู้ที่จะนำไปพัฒนาแผนกลยุทธ์ หรือวิเคราะห์งานต่าง ๆ Brandroi มีบทความดี ๆ พร้อมแชร์ให้คุณนำไปใช้ต่อยอดแผนการตลาดแบบฟรี ๆ “เพราะความรู้มีไว้แบ่งปัน”

ทำ SEO เสริมภาพลักษณ์องค์กร

คุณวาริสา

คุณวาริสา DentsuX“รู้สึกพึงพอใจกับเป้าหมายการทำ SEO ไม่ได้นิยามแค่เว็บติดอันดับ แต่เป็นการมองภาพรวม และผลลัพธ์ในระยะยาว และยั่งยืนให้กับลูกค้า” คุณวาริสา Senior search & attribute marketing manager, DentsuX เรียนรู้เพิ่มเติมบริการทำ SEO เสริมภาพลักษณ์

คุณวสันต์

envithailand“ถ้าท่านทำ eCommerce ใช้ได้เลยครับ Brandroi จะช่วยท่านจัดการปัญหาในเรื่องที่ท่านไม่รู้เกี่ยวกับการทำ Online marketing และเรื่อง Technical หลังบ้าน” คุณวสันต์ Marketing Director, บริษัท แวนฟิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียนรู้เพิ่มเติม บริการทำ Website marketing

คุณศรณ์พัฒน์

Lavita “ทีมงาน Brandroi มีความเชี่ยวชาญ ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น มี Traffic คนเข้าเว็บและยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น” คุณศรณ์พัฒน์ ภัทรหิรัญชัย Marketing Director, Nature Idea Co., Ltd

คุณพลอย

“Brand Asset เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่ง Brandroi จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการวางรากฐานนั้น” คุณพลอย CMO, Freshket

คุณศิรินทร์ทิพย์

“ นอกจากจะช่วยแนะนำในระดับเทคนิคอลอย่างมืออาชีพแล้ว ยังมีความใส่ใจทุกรายละเอียดและความ active ในการทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะ” คุณศิรินทร์ทิพย์ Digital PR and Communication, Catalyst

คำนิยม

Content marketing content marketing strategy คือ content marketing ขั้นตอน Content ที่ประสบความสำเร็จ Conversion rate Conversion rate อีคอมเมิร์ช 2017 ecommerce Google Ads SEO เสริมภาพลักษณ์ Wordpress เว็บไซต์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทำ seo การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ ขายของออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์ คอนเทนต์ คือ คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง คือ คอนเทนท์ เขียนไง ตัวอย่าง Content marketing ทฤษฎีความพึงพอใจ ทำ SEO ทำเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ช บริการ SEO สำหรับองค์กร ปรับปรุงเว็บไซต์ พนักงานขายของออนไลน์ ภาพพจน์ ภาพลักษณ์ ยอดขายออนไลน์ รีแบรนด์ ลงโฆษณา Google ลิขสิทธิ์ วางแผนการตลาดออนไลน์ สร้างแบรนด์ สื่อออนไลน์ เทคนิค SEO เทคนิคโฆษณา Google Ads โฆษณา AdWords โฆษณา Facebook โฆษณา ออนไลน์

แวะมาทักทายกันครับ

Brandroi ทำ seo เสริมภาพลักษณ์องค์กร

Certificated
 1. Google Analytic fundamental
 2. AdWords fundamental
 3. Web application programming
 4. Hardware & Network administrator
Work Experience
 1. Founder of Brandroi
 2. Senior advance search manager at iProspect Thailand
 3. SEO strategic partner at DentsuX Thailand, Billion & Million, Hubvisor
 4. Digital strategic partner at BackYard
 5. Digital strategic partner at Omega 3-6-9 & Lycopene Co., Ltd.

Mobile: 08-6408-8597