SME รู้หรือยัง! – Industry E-Commerce Conversion Rate 2017

Brandroi - Brand Love SEO Solution > Blog > Ecommerce > SME รู้หรือยัง! – Industry E-Commerce Conversion Rate 2017

SME รู้หรือยัง! - Industry E-Commerce Conversion Rate 2017

คุณครับ…ตอนนี้ Conversion rate ของอีคอมเมิร์ชได้เท่าไหร่? ทำได้ดีเยี่ยมหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
นับเป็นข่าวดีของอีคอมเมิร์ชบ้านเราที่ Wolfgang Digital ทำการสำรวจข้อมูลในปี 2560 เรื่อง E-Commerce Benchmark KPI ด้วยกลุ่มตัวอย่างที่กว้างมากกว่าปี 2559 หลายเท่า

1. ที่มาของ E-Commerce conversion rate

นายประจวบจะนำคุณไปดูกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ศึกษา กว่าจะได้ข้อมูลมานั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน (ผลการศึกษา E-Commerce Benchmark KPI ปี 2560)

 • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวมกันแล้วประมาณ 143 ล้านเซสซั่น
 • วิเคราะห์จากฐานข้อมูลธุรกิจออนไลน์มูลค่ารวม $531 ล้านเหรียญ

เซสซั่นคือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาเพิ่มเติมจาก Google Analytics

ผลการศึกษาทั้งหมดที่ได้มานั้น สามารถช่วยนักการตลาดออนไลน์เห็นข้อมูลสำคัญซึ่งนำมาเป็นจุดมาตรฐานอ้างอิง และอีกทั้งสามารถเข้าใจตัวแปรมาตรฐานที่จะนำมาใช้วัดผลความสำเร็จของธุรกิจอีคอมเมิร์ชได้

2. คำถามที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

คำถามหลัก: เราทำยอดขาย 1,000,000 ยูโรได้อย่างไร และถ้าจะทำให้มากกว่านี้ล่ะ

 • ความเร็วเฉลี่ยของเว็บ
 • รูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
 • ค่าเฉลี่ยของ Conversion rate และ Bounce rate ที่ยอมรับได้
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ได้จาก SEO/AdWords/Facebook
 • อะไรเป็นตัวแปรสนับสนุนให้เว็บไซต์เกิด Conversion rate และ อะไรที่ไม่ใช่
 • อะไรเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันที่อยู่ระหว่าง Conversion rate ที่เกิดขึ้น
 • เราเพิ่มจำนวน Average Oder Value (AOV) อย่างไร
 • กิจกรรมการตลาดดิจิตอลอะไรมีประสิทธิภาพที่สุด
 • สื่อออนไลน์อะไรที่สร้างยอดขายได้มากที่สุด

นายประจวบนำข้อมูลบางส่วนที่สำคัญมาอธิบาย ส่วนที่เหลือ ดาวน์โหลดผลการศึกษาที่นี่

3. บางธุรกิจลูกค้าที่มาจาก Google ปรับตัวลดลง

what-sources-generate-most-traffic-ecommerce-benchmark-study-2017

วิเคราะห์สื่อออนไลน์ที่นำกลุ่มเป้าหมายมาเยี่ยมชมเว็บไซต์

เฮียกูเค้าทำไป 62% จากจำนวน Traffic ทั้งหมด และทำยอดขายไป 63% ในขณะที่ปี 2559 มี 69% Traffic และ 67% ยอดขาย ทั้งนี้หากมองเฉพาะตัวเลขเฮียกูก็ยังนำโด่งเมื่อเทียบกับสื่ออื่น ๆ

4. Google Analytics ช่วยได้หรือไม่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะข้อจำกัดบางประการของ Google Analytics ซึ่งยังไม่สามารถระบุที่มาของทราฟิคได้ 100% เช่น เมื่อมีคนที่แชร์ลิงค์ผ่าน WhatsApp จำนวนผู้เยี่ยมชมที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปรวมกับ Direct แทนที่จะเป็น Referral ทำให้ตัวเลขของ Direct ปรับตัวสูงขึ้นจาก 17% เป็น 18%

มองเผิน ๆ แล้วเหมือนไม่สำคัญเพราะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเพียง 5.88% แต่สำหรับนักการตลาดออนไลน์ที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการใช้สื่อนั้น จุดเล็ก ๆ นี้คือโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายได้อีกกว่า 6%

5. ลูกค้าใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้น

typical-paths-to-purchase-ecommerce-benchmark-study-2017

วิเคราะห์กระบวนการซื้อสินค้าที่สัมพันธ์กับช่วงเวลา

ข้อมูล Click to purchase ทำให้เราพบว่า ยอดขายอีคอมเมิร์ชที่เกิดจาก Click 12+ นั้นมี Conversion สูงถึง 20%

จากข้อมูลนี้ นายประจวบขอแชร์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว

 • ปัจจัยภายในเว็บไซต์ – จำนวน Click ที่สูงขึ้นหมายความว่า user ใช้เวลาอยู่ในเว็บไซต์นานขึ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ จากสมมติฐานนี้ นายประจวบจะไปเช็ค Avg. Session duration, Bounce rate และ Pages / Session ใน Google Analytics
 • ปัจจัยภายนอก – กลุ่มเป้าหมายต้องการข้อมูลจากบุคคลภายนอกมาสนับสนุนการตัดสินใจ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่ว่านั้นก็คือ รีวิวจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง หรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นสำคัญที่นักวางแผนการตลาดต้องทำการบ้านคือ ต้องหา Correlation factor มาช่วยลดระยะเวลาตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายให้สั้นลง หรือสนับสนุนให้มูลค่าการซื้อต่อครั้งสูงขึ้น

6. ลูกค้าใช้มือถือค้นหา แต่ใช้คอมพิวเตอร์ซื้อสินค้า

what-devices-are-people-using-to-browse-and-buy-ecommerce-benchmark-study-2017

วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์

ปี 2560 เป็นปีแรกที่เซสชั่นกว่า 52% เกิดจากผู้ใช้งานมือถือ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ 36% ส่วนแท็ปเลตได้ไป 12% แต่หากมองกลับมาที่ยอดขาย กว่า 61% เป็นคอมพิวเตอร์ที่ปิดการขายได้มากกว่ามือถือ 164% นอกจากนั้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ยังจับจ่ายต่อครั้งมากกว่าผู้ใช้มือถือ 20%

7. ค่าเฉลี่ย e-commerce conversion rate คือ 1.6%

commercial-metrics-aov-and-conversion-rates-ecommerce-benchmark-kpi-study-2017

วิเคราะห์ Correlation factor ที่สัมพันธ์กับ Conversion rate

ค่าเฉลี่ย Conversion rate ของ e-commerce รวมทุก ๆ กลุ่มธุรกิจจะอยู่ที่ 1.56% จากตารางสรุปนี้นายประจวบแยกประเด็นน่าสนใจออกมาได้ดังนี้

 • 1.20% – ค้าปลีกที่ใช้สื่อผสมระหว่าง online และ offline
 • 1.81% – ค้าปลีกที่ใช้สื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว
 • 2.42% – ขายแพ็คเกจท่องเที่ยว
 • 21.23% – ขายอาหารพร้อมทาน

ประเด็นน่าสนใจอยู่ตรง ทำไมค้าปลีกที่ใช้สื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียวมี Conversion rate มากกว่าที่ใช้สื่อผสมผสานถึง 51% และมี AOV มากกว่า 3.65% ซึ่งเป็นการบ้านที่นักวางแผนการตลาดต้องหาคำตอบ ทั้งนี้การใช้สื่อผสมนั้นมีผลต่อ Conversion path ที่ลูกค้าใช้เพื่อติดต่อซื้อขายสินค้า เช่น ลูกค้าที่เห็นป้ายโฆษณาใน BTS แล้วโทรสั่งสินค้าโดยตรง เหตุการณ์ในลักษณะนี้จึงส่งผลให้ conversion rate ในภาพรวมลดลง

โดยสรุป นักการตลาดต้องหาข้อมูลเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องมาประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลนั้นคือ ยอดขายรวม และ กำไร ที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมการตลาด

หมายเหตุ: Average Order Value (AOV)

8. อย่าช้อปถ้าคุณกำลังหิว!

จากข้อมูล E-commerce ที่ขายอาหารพร้อมทานมี conversion rate 21.23% ซึ่งมากกว่ากลุ่มขายปลีกถึง 15 เท่า นายประจวบขอแนะนำให้คุณทำความรู้จักกับ “Correlation factors” ที่สัมพันธ์กับ conversion rate ดังนี้ โดยขออธิบายอ้างอิงการทำงานของ 2 ตัวแปรระหว่าง A และ B

 • 0 – ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างตัวแปร A กับ B
 • 0.5 – เมื่อ A เพิ่มขึ้น 100% ส่วน B จะเพิ่มขึ้น 50%
 • 1 – Conversion ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร A และ B อย่างสมบูรณ์
 • Negative correlation – เมื่อตัวแปร A เพิ่ม และมีผลให้ตัวแปร B ลดลง

จากประสบการณ์ของ Alan Coleman พบว่า Correlation factor มากกว่า 0.2 นั้นไม่มีนัยสำคัญอะไร แต่ถ้าทะยานขึ้นไปถึง 0.4 นั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างลึกซึ้ง…เราไปดูความสัมพันธ์ของ Correlation factor ในข้อที่ 9 กันเถอะ

9. คนยิ่งอยู่นาน ยอดขายยิ่งมาก

correlation-conversion-rate-ecommerce-benchmark-kpi-study-2017

Correlation factors ที่สัมพันธ์กับการเกิด Conversion

จากกรณีศึกษา Conversion ที่มากที่สุดนั้นมีความสัมพันธ์กับ Avg. time spent โดยตรง (0.6) หากเพิ่ม Avg. time spent ขึ้นอีก 16% ก็จะทำให้ conversion rate เพิ่มขึ้น 10% และยังมีตัวแปรที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ Page per session

การเพิ่มขึ้นของ Avg. time spent และ Page / session มีผลต่อ Conversion rate

Note: กรณีศึกษาข้างต้น ไม่ได้ระบุประเภทของสินค้าที่จำหน่าย ดั้งนั้น Session duration ที่เกิดขึ้นอาจไม่ตอบโจทย์สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือ กรณีลูกค้าเป็น B2B

10. Google (organic search) เครื่องมือหลักของลูกค้าเป้าหมาย

อ้างอิงข้อมูลจาก Forbes บอกเราว่า Google เป็นแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับโลก จากข้อมูลกรณีศึกษาในข้อ 9 นั้นแสดงให้เห็นว่า Google conversion rate 0.48 มากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อ Google แสดงผลข้อมูลให้เว็บไซต์อย่างครอบคลุม Purchasing funnel ก็ส่งผลต่อยอดขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย

11. ข้อมูลรีวิว ช่วยลดเวลาตัดสินใจซื้อ

อ้างอิงสถิติจาก Lazada สินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อออนไลน์สูงสุดคือโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และสินค้าในกลุ่มยานยนต์ ปัจจุบันสินค้าเหล่านี้มีข้อมูลรีวิวอยู่มากมาย ที่ช่วยตอบข้อสงสัยทุกประเด็นช่วยสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจได้ง่าย และใช้เวลาน้อยลง

SEO ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้แบรนด์ และสินค้ามีความน่าเชื่อถือ

เสริมผลลัพธ์การค้นหาบน Google ให้สินค้าของคุณโดดเด่น สอดคล้องกับกระบวนการซื้อสินค้าของลูกค้าเป้าหมาย

12. ตั้งเป้าเพิ่ม Returning user

คุณอาจจะเคยได้ยินว่า “เพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบัน ง่ายกว่าลูกค้าใหม่” ซึ่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็น Online หรือ Offline ซึ่งยิ่งตัวเลข Session ที่มาจาก Direct traffic สูงก็ส่งผลต่อ conversion สูงไปด้วย ดังนั้น นักการตลาดต้องวิเคราะห์หา Correlation factor ที่สัมพันธ์กับ Direct traffic ออกมาให้ได้

หลุมดำของนักการตลาดออนไลน์!

ปัจจุบันเราใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และอีคอมเมิร์ช เมื่อเราติดตั้งมันถูกต้อง Google Analytics จะให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับเรื่องที่เราต้องการเสมอ อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ไว้

 • Offline conversion – 99% ของข้อมูลที่คุณได้มานั้น ไม่มีการติดตามผล offline conversion ซึ่งสอดคล้องกับกรณีศึกษาในข้อ 7 ที่นายประจวบตั้งข้อสังเกตไว้ Google จึงแนะนำว่าหากผู้อำนวยการตลาดเริ่มมองเห็นว่ายอดขาย Offline มีความสัมพันธ์กับ Online ก็ควรมีการกำหนดงบประมาณขึ้นมาเพื่อดำเนินการเรื่องนี้
 • Cross-device conversion – การติดตาม conversion ที่เกิดจากความหลากหลายของอุปกรณ์ และที่มาของ User ยังเป็นเสมือนหลุมดำของ Google Analytics ปัจจุบัน Google ใช้วิธีการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ด้วย Google application โดยใช้ Gmail เป็นตัวเชื่อมโยง หากคุณต้องการติดตาม Cross-device conversion ต้องติดตั้งการวัดผลด้วย User-ID และกำหนด Goal ใน Google Analytics ให้ชัดเจน

ความรู้มีไว้แบ่งปัน

นายประจวบขอขอบคุณที่ติดตามอ่านนะครับ ท้ายนี้หากใครประสงค์จะนำบทความนี้ไปเผยแพร่ก็ยินดีครับ ไม่ต้องติดต่อมาเพื่อขออนุญาต เพียงแค่ฝาก Comment ไว้ก็เพียงพอ

Special Thanks: Wolfgang digital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทำ SEO เสริมภาพลักษณ์องค์กร

คุณวาริสา

คุณวาริสา DentsuX“รู้สึกพึงพอใจกับเป้าหมายการทำ SEO ไม่ได้นิยามแค่เว็บติดอันดับ แต่เป็นการมองภาพรวม และผลลัพธ์ในระยะยาว และยั่งยืนให้กับลูกค้า” คุณวาริสา Senior search & attribute marketing manager, DentsuX เรียนรู้เพิ่มเติมบริการทำ SEO เสริมภาพลักษณ์

คุณศิรินทร์ทิพย์

“ นอกจากจะช่วยแนะนำในระดับเทคนิคอลอย่างมืออาชีพแล้ว ยังมีความใส่ใจทุกรายละเอียดและความ active ในการทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะ” คุณศิรินทร์ทิพย์ Digital PR and Communication, Catalyst

คุณวสันต์

envithailand“ถ้าท่านทำ eCommerce ใช้ได้เลยครับ Brandroi จะช่วยท่านจัดการปัญหาในเรื่องที่ท่านไม่รู้เกี่ยวกับการทำ Online marketing และเรื่อง Technical หลังบ้าน” คุณวสันต์ Marketing Director, บริษัท แวนฟิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียนรู้เพิ่มเติม บริการทำ Website marketing

คุณศรณ์พัฒน์

Lavita “ทีมงาน Brandroi มีความเชี่ยวชาญ ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น มี Traffic คนเข้าเว็บและยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น” คุณศรณ์พัฒน์ ภัทรหิรัญชัย Marketing Director, Nature Idea Co., Ltd

คุณพลอย

“Brand Asset เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่ง Brandroi จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการวางรากฐานนั้น” คุณพลอย CMO, Freshket

คำนิยม

Content marketing content marketing strategy คือ content marketing ขั้นตอน Content ที่ประสบความสำเร็จ Conversion rate Conversion rate อีคอมเมิร์ช 2017 ecommerce Google Ads SEO เสริมภาพลักษณ์ Wordpress เว็บไซต์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทำ seo การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ ขายของออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์ คอนเทนต์ คือ คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง คือ คอนเทนท์ เขียนไง ตัวอย่าง Content marketing ทฤษฎีความพึงพอใจ ทำ SEO ทำเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ช บริการ SEO สำหรับองค์กร ปรับปรุงเว็บไซต์ พนักงานขายของออนไลน์ ภาพพจน์ ภาพลักษณ์ ยอดขายออนไลน์ รีแบรนด์ ลงโฆษณา Google ลิขสิทธิ์ วางแผนการตลาดออนไลน์ สร้างแบรนด์ สื่อออนไลน์ เทคนิค SEO เทคนิคโฆษณา Google Ads โฆษณา AdWords โฆษณา Facebook โฆษณา ออนไลน์

แวะมาทักทายกันครับ

Brandroi ทำ seo เสริมภาพลักษณ์องค์กร

Certificated
 1. Google Analytic fundamental
 2. AdWords fundamental
 3. Web application programming
 4. Hardware & Network administrator
Work Experience
 1. Founder of Brandroi
 2. Senior advance search manager at iProspect Thailand
 3. SEO strategic partner at DentsuX Thailand, Billion & Million, Hubvisor
 4. Digital strategic partner at BackYard
 5. Digital strategic partner at Omega 3-6-9 & Lycopene Co., Ltd.

Mobile: 08-6408-8597