SME รู้หรือยัง! เรียนกลยุทธ์ Content Marketing ใน 2 นาที

Brandroi - Brand Love SEO Solution > Blog > Content marketing > SME รู้หรือยัง! เรียนกลยุทธ์ Content Marketing ใน 2 นาที

SME รู้หรือยัง! เรียนรู้กลยุทธ์ Content Marketing ใน 2 นาที

คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) เป็นตัวแปรหลักสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นมีประสิทธิภาพลดลงมาก และนักการตลาดรุ่นใหม่ต่างทราบดีว่ามีแนวทางที่ดีกว่าที่จะนำมาใช้ทดแทนกันได้

คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำมาใช้สร้างการรับรู้ในเชิงคุณค่า สร้างความสัมพันธ์ และคอนเทนท์ที่สอดคล้องยังสามารถดึงดูด และช่วยรักษาไว้ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ธุรกิจได้รับก็คือผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของรายได้ และชื่อเสียง

นักการตลาดออนไลน์รู้ดีว่า แทนที่เราจะต้องใช้พลังอย่างมากมายเพื่อเข้าไปต่อสู้ และช่วงชิงความได้เปรียบให้ได้มาซึ่งลูกค้า เราแค่นำเสนอคอนเทนท์ที่ดี มีคุณค่ามากพอที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้มุ่งหวัง ซึ่งท้ายที่สุดพวกเค้าก็จะกลับมาเป็นลูกค้า

เรียนรู้กระบวนการสร้าง Content Marketing

กระบวนการสร้างคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง

วงล้อกิจกรรม Content Marketing โดย: www.fusionspark.com

 • คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด
 • วงล้อของกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยการคาดการณ์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
 • หลังจากได้กลยุทธ์มาแล้ว จึงเริ่มจัดทำคอนเทนท์ ดังนั้น กลยุทธ์จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สามารถเผยให้เห็นความสำเร็จที่รออยู่ปลายทางได้

คุณทราบหรือไม่? content marketing ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ ซึ่งปัจจุบัน Google ให้ความสำคัญกับเรื่องภาพลักษณ์เช่นเดียวกัน การทำ SEO เสริมภาพลักษณ์ จึงเป็นกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่จำเป็นกับทุกองค์กร

คอนเทนท์ และ กระบวนการตัดสินใจ

คอนเทนท์ และ กระบวนการตัดสินใจ

Content Marketing และกระบวนการตัดสินใจ โดย: www.fusionspark.com

 • เริ่มต้นทำความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าด้วยการคาดการณ์ข้อมูลเชิงพฤติกรรม วิเคราะห์ และกลยุทธ์ตามแนวทางของวงล้อคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง
 • ไม่ว่าจะเป็นประเภทของคอนเทนท์ แหล่งที่มา ความถี่ การนำเสนอ และการสร้างความน่าสนใจ จัดวางให้สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจในระดับพื้นฐาน เช่น Awareness, Consideration หรือ Purchase เป็นต้น
 • การติดตาม และวัดผลเป็นเรื่องจำเป็นหากเราต้องการรู้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ นั้นส่งผลอย่างไรบ้างต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลป้อนกลับมาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายต่อไป

เฟรมเวิร์คงาน Content Marketing

เฟรมเวิร์คงานคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง

เฟรมเวิร์คงานคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง โดย: www.fusionspark.com

 • ความสำเร็จของคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้งต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ สะท้อนความเป็นผู้เชี่ยวชาญผ่านรูปแบบนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ โดยภาพรวมแล้วกระบวนการเหล่านี้ก็อยู่ในขอบข่ายงานบรรณาธิการ
 • สิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การลงมือสร้างฐานลูกค้าของเราเอง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สมัครรับข่าวสาร
 • ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายที่ยินดีสมัครรับข่าวสารมาแล้ว ก็จะใช้อีเมล์ มาร์เก็ตติ้ง หรือ เครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุน เพื่อเปลี่ยนให้ผู้ติดตาม เป็นลูกค้าในที่สุดตามกระบวนการตัดสินใจ (Buyer’s journey)

นักการตลาดคอนเทนท์ที่ประสบความสำเร็จ Vs ล้มเหลว

นักการตลาดคอนเทนท์ที่ประสบความสำเร็จ Vs ล้มเหลว

แนวปฏิบัตินักการตลาดคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง โดย: www.fusionspark.com

 • อ้างอิงจากงานวิจัยของสถาบันคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง สรุปให้เราเห็นอย่างชัดเจนถึงแนวปฏิบัติที่จะทำให้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
 • Written content strategy, a focus on building an audience, a focus on quality over quantity, a long term commitment and complete team buy-in เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่สามารถใช้แยกแยะระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
 • กลยุทธ์ถูกใช้เพื่อชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีการตัดสินใจทางการตลาด รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์ โครงการด้าน CRM และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

อ้างอิงแหล่งข้อมูล: www.fusionspark.com | สถาบันคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง

2 thoughts on “SME รู้หรือยัง! เรียนกลยุทธ์ Content Marketing ใน 2 นาที

ทำ SEO เสริมภาพลักษณ์องค์กร

คุณวาริสา

คุณวาริสา DentsuX“รู้สึกพึงพอใจกับเป้าหมายการทำ SEO ไม่ได้นิยามแค่เว็บติดอันดับ แต่เป็นการมองภาพรวม และผลลัพธ์ในระยะยาว และยั่งยืนให้กับลูกค้า” คุณวาริสา Senior search & attribute marketing manager, DentsuX เรียนรู้เพิ่มเติมบริการทำ SEO เสริมภาพลักษณ์

คุณธนัฐณ์ วิทย์ภิรมย์

คุณธนัฐณ์“เป็นทีมที่เชี่ยวชาญ ที่พยายามทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า เพื่อที่จะให้การทำ SEO มีประสิทธิภาพและยั่งยืน” คุณธนัฐณ์ วิทย์ภิรมย์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Occuravision เรียนรู้เพิ่มเติมบริการทำ SEO เสริมภาพลักษณ์

คุณบัณฑิตา

คุณบัณฑิตา“มีความเป็นมืออาชีพ เอาใจใส่ลูกค้า สร้างความยั่งยืนระยะยาวให้กับธุรกิจ” คุณบัณฑิตา ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท โอเมกา 3 6 9 แอนด์ ไลโคปีน จำกัด เรียนรู้เพิ่มเติมบริการทำ SEO เสริมภาพลักษณ์

คุณศิรินทร์ทิพย์

“ นอกจากจะช่วยแนะนำในระดับเทคนิคอลอย่างมืออาชีพแล้ว ยังมีความใส่ใจทุกรายละเอียดและความ active ในการทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะ” คุณศิรินทร์ทิพย์ Digital PR and Communication, Catalyst

คุณวสันต์

envithailand“ถ้าท่านทำ eCommerce ใช้ได้เลยครับ Brandroi จะช่วยท่านจัดการปัญหาในเรื่องที่ท่านไม่รู้เกี่ยวกับการทำ Online marketing และเรื่อง Technical หลังบ้าน” คุณวสันต์ Marketing Director, บริษัท แวนฟิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียนรู้เพิ่มเติม บริการทำ Website marketing

คุณศรณ์พัฒน์

Lavita “ทีมงาน Brandroi มีความเชี่ยวชาญ ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น มี Traffic คนเข้าเว็บและยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น” คุณศรณ์พัฒน์ ภัทรหิรัญชัย Marketing Director, Nature Idea Co., Ltd

คุณพลอย

“Brand Asset เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่ง Brandroi จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการวางรากฐานนั้น” คุณพลอย CMO, Freshket

คำนิยม

Content marketing content marketing strategy คือ content marketing ขั้นตอน Content ที่ประสบความสำเร็จ ecommerce Google Ads google algorithm SEO เสริมภาพลักษณ์ Wordpress เว็บไซต์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทำ seo กลยุทธ์ทำคอนเทนต์ การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ ขายของออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์ คอนเทนต์ คือ คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง คือ คอนเทนท์ เขียนไง ตัวอย่าง Content marketing ทฤษฎีความพึงพอใจ ทำ SEO ทำเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ช บริการ SEO สำหรับองค์กร ปรับปรุงเว็บไซต์ พนักงานขายของออนไลน์ ภาพพจน์ ภาพลักษณ์ ยอดขายออนไลน์ รีแบรนด์ ลงโฆษณา Google ลิขสิทธิ์ วางแผนการตลาดออนไลน์ สร้างแบรนด์ สื่อออนไลน์ เทคนิค SEO เทคนิคโฆษณา Google Ads โฆษณา AdWords โฆษณา Facebook โฆษณา ออนไลน์

แวะมาทักทายกันครับ

Brandroi ทำ seo เสริมภาพลักษณ์องค์กร

Certificated
 1. M.S. Digital Business Transformation, TU *studying
 2. Business administration & information technology, sukhothai thammathirat open university
 3. Advanced Google Analytics
 4. Google ads fundamental
 5. Web application programming
 6. Hardware & Network administrator
Work Experience
 1. Founder of Brandroi
 2. Senior advance search manager at iProspect Thailand
 3. SEO strategic partner at DentsuX Thailand, Billion & Million, Hubvisor
 4. Digital strategic partner at BackYard
 5. Digital strategic partner at Omega 3-6-9 & Lycopene Co., Ltd.

Mobile: 080-663-0436

พันธมิตรธุรกิจ